Bảo dưỡng kỹ thuật

Bất kỳ chiếc xe nào muốn vận hành không gặp sự cố cũng cần được bảo trì thường xuyên – một tổ hợp các hoạt động hướng tới mục đích duy trì khả năng và tính năng vận hành của tất cả các bộ phận và tổ hợp máy trên chiếc xe. Việc bảo dưỡng thường xuyên có vai trò vô cùng quan trọng đối với xe tải, vì đây là loại phương tiện ngày ngày phải làm việc với những khối tải trọng lớn.
 
Công tác bảo dưỡng kỹ thuật được thực hiện nhằm duy trì khả năng vận hành của ô tô. Đây cũng là biện pháp đề phòng cần được tổ chức thực hiện thường xuyên.
Nếu không được bảo trì kịp thời, khả năng vận hành xe tồi đi trông thấy, xác suất hỏng xe tăng đáng kể, bao gồm cả những lỗi yêu cầu công tác sửa chữa tốn kém hơn rất nhiều.
 
Tần suất bảo dưỡng định kỳ phụ thuộc vào số km xe đã chạy, con số này do nhà sản xuất quy định và có thể tìm hiểu rõ hơn trong tài liệu kỹ thuật của xe.
 
CÔNG TY TNHH KAMAZ TRADE tổ chức thực hiện các loại hình bảo dưỡng kỹ thuật xe tải sau đây:
  • Bảo dưỡng lần đầu (TO-1)
  • Bảo dưỡng lần thứ hai (TO-2)
  • Bảo dưỡng kỹ thuật TO-2500 (dành cho xe KAMAZ)
  • Bảo dưỡng theo mùa
  • Các loại hình bảo dưỡng khác (tùy thuộc vào thương hiệu xe hơi)
 
Công tác bảo dưỡng kỹ thuật được thực hiện theo thứ tự sau:
  • Chẩn đoán và kiểm tra tổng hợp xe tải để tìm ra tất cả các lỗi trục trặc trên xe.
  • Khắc phục lỗi trục trặc (nếu có sự đồng ý của khách hàng)
  • Các quy trình theo tiêu chuẩn: thay dầu, phin lọc và các nguyên vật liệu tiêu hao khác.

CHÚNG TÔI SỬA CHỮA NHỮNG DÒNG XE SAU