Sửa chữa bảo hành xe KAMAZ

KAMAZ TRADE COMPANY LIMITED là một trung tâm dịch vụ được chứng nhận của Công ty CPĐC KAMAZ trên lãnh thổ của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và là đại lý bán phụ tùng chính hãng chính thức của KAMAZ và cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành cho xe KAMAZ.
 
Trung tâm dịch vụ của chúng tôi cung cấp bảo hành chất lượng bất kỳ thiết bị nào mang thương hiệu KAMAZ từ ngày bán cho khách hàng đại lý chính thức của KAMAZ trên lãnh thổ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 
Thời hạn bánh hành của thiết bị xe KAMAZ tùy thuộc vào mẫu xe và được tính theo số km (tính bằng km) hoặc theo thời hạn (tính theo tháng) và trường hợp.
 
Khi thay đổi chủ sở hữu của một chiếc xe KAMAZ, nghĩa vụ bảo hành vẫn được duy trì đầy đủ.
 
Điều kiện cung cấp bảo hành:
  • Có Sổ dịch vụ với dấu xác nhận ngày và nơi bán xe, nhật ký bảo dưỡng định kỳ
  • Thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo các khoảng thời gian với số km cho phép
  • Tuân thủ các yêu cầu, cũng như các quy tắc lưu trữ, vận hành và bảo dưỡng được quy định trong " Sổ hướng dẫn vận hành" và "Sổ dịch vụ"
Trong thời gian bảo hành, tất cả các bộ phận, cơ chế và chi tiết xe KAMAZ, bị lỗi do lỗi sản xuất, hư hỏng hoặc chất lượng kém, sẽ được sửa chữa hoặc thay thế miễn phí bởi KAMAZ TRADE COMPANY LIMITED.

CHÚNG TÔI SỬA CHỮA NHỮNG DÒNG XE SAU