Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ
  • Lô R1 & R2, Đường D2 & N3, KCN. Nam Tân Uyên, phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam