• Телефон в хедере

  • Т2 - Т6: 8-17, Т7: 8-13, CN - Nghỉ

Tuyển dụng

Kamaz Trade là một đội ngũ chuyên gia và những người có cùng chí hướng. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến quá trình tuyển chọn nhân lực dựa trên các nguyên tắc sau:

  • Chúng tôi tạo điều kiện bình đẳng cho các ứng cử viên tham gia tuyển dụng vào công ty chúng tôi. Nguyên tắc bình đẳng là mấu chốt giúp chúng tôi tìm được nhân tài và là chìa khóa cho cánh cửa thành công của công ty chúng tôi
  • Chúng tôi tin rằng chỉ có sự phối hợp đồng bộ trong công việc chung và tính trách nhiệm cao của mỗi cá nhân trong tập thể mới có thể dẫn công ty đi đến 
  • Chúng tôi học hỏi kinh nghiệm của nhau, mừng cho thành công của nhau, bởi thành công của một cá nhân cũng là thành công của cả tập thể
  • Tập thể chúng tôi phát triển và luôn chào đón các ứng tuyển viên tài năng, tràn đầy nhiệt huyết và chí tiến thủ tới làm việc hợp tác và cống hiến lâu dài cho công ty