Tin tức và ưu đãi

Tuyển dụng

05.09.2019

Kamaz Trade là một đội ngũ chuyên gia và những người có cùng chí hướng. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến quá trình tuyển chọn nhân lực dựa trên các nguyên tắc sau: